Fakty Ostrowskie TV

Reklama

METRYKA UCHWYCONA W SIEĆ

Znany pisarz i aforysta stwierdził kiedyś, że wartość telefonu zależy tak naprawdę wyłącznie od tego, co dwoje ludzi ma sobie do powiedzenia. Dziś zapewne odniósłby się podobnie do większości form komunikacji elektronicznej i może tylko uczyniłby to nieco bardziej dosadnie. O tym jednak, że nie należy w podobnych przypadkach ulegać skrajnym ocenom i zbędnym emocjom, przekonywała prof. Anna Brzezińska podczas ostatniego w tym roku wykładu firmowanego przez Ostrowskie Towarzystwo Naukowe.

 

Sieć sieci nierówna

 Tytuł prelekcji: 50+net był nieco mylący. Mógł kojarzyć się z kolejnym instruktażowym kursem obsługi wybranych komunikatorów lub portali społecznościowych. Klucz tkwił jednak w wieloznaczności słowa "sieć" (net), która w tym wypadku oznaczała również, a może przede wszystkim, gąszcz wzajemnych relacji międzyludzkich, bez których komunikacja jako taka traci rację bytu - ogranicza się do wymiany zdań semantycznie pustych i zupełnie pozbawionych emocjonalnego nacechowania. Prowadzi w efekcie niechybnie do autentycznej samotności w sieci (choć dalekiej od jej taniego melodramatycznego wizerunku znanego z książki Janusza L. Wiśniewskiego), do posługiwania się językiem w oderwaniu od sensów, do bezmyślnych prób "zagadania" próżni.

  Metoda "Copy'ego Pasta"

 Problemem wielu użytkowników Internetu jest dziś - jak zauważała prelegentka - nieumiejętność formułowania autorskiej wypowiedzi. Stąd rozpowszechniona praktyka składania tekstów metodą kopiuj/wklej w myśl zasady, że w końcu i tak żyjemy w kulturze patchworku. Pogłębia się w ten sposób dość niebezpieczne przekonanie, że skoro można stworzyć bliski naszym intencjom komunikat w oparciu o cytaty, kryptocytaty i parafrazy, nie warto przesadnie indywidualizować wypowiedzi. Z drugiej strony całe rzesze tych, którzy gotowi są mówić we własnym imieniu i na własny rachunek, korzystają z sieci niechętnie i w ograniczonym zakresie. Rezultatem jest zazwyczaj poszerzanie się przepaści pokoleniowej i niemal całkowity zanik podstawowych kanałów międzygeneracyjnej komunikacji.

 Dialogi dopełniające

 Jedną z kluczowych recept, jakie proponuje prof. Brzezińska jest dialog, ale rozumiany znacznie precyzyjniej niż dowolnego typu rozmowa. Wzrastająca średnia długość naszego życia i społecznej aktywności powoduje, że komunikować muszą się ze sobą przynajmniej trzy, a bywa, że i cztery pokolenia. Co oczywiste, żadne z nich nie jest gotowe, by funkcjonować we współczesnym świecie zupełnie autonomicznie, ale bezwzględnie możliwe jest poszerzanie pod tym względem  marginesu swobody. Ważna okazuje się wówczas diagnoza potrzeb i takie ukierunkowanie międzygeneracyjnego dialogu, by służył wypełnianiu luk erudycyjnych lub usprawnianiu umiejętności społecznych; by stał się polem racjonalnej wymiany doświadczeń uświadamiającym poszczególnym pokoleniom, jak wiele mają sobie wzajemnie do zaoferowania. Nietrudno się domyślić, że efektem dodatkowym będzie wtedy głębsze obustronne zrozumienie i likwidacja części zwyczajowych barier komunikacyjnych.

 Paradoks sieci

 Sieć wzajemnych ludzkich relacji i zależności może paradoksalnie zapewnić nam względną niezależność w świecie gwałtownych i nieprzerwanych przepływów informacji. Sensownie zorganizowany kontakt z drugim człowiekiem pozwala nam zawarte w nich treści swobodniej dekodować, efektywniej selekcjonować i celowo wykorzystywać. Co więcej, symptomem naszej niezależności będzie też przywrócenie zdroworozsądkowych proporcji między przestrzenią rzeczywistą i wirtualną, bez względu na przynależność pokoleniową ich użytkowników. No i na koniec ożywa ta nadzieja, że gdy Internet na powrót stanie się narzędziem, o jego wartości zdecyduje to, co mamy sobie realnie do przekazania.

 Tomasz Gruchot

Kontakt z redakcją

Fakty Ostrowskie
pl. Rowińskiego 1
63-400 Ostrów Wielkopolski

tel. 62 591 74 49

e-mail:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.